ЗА ТАБЛО МЕДИА


НАЈЕФЕКТИВНИОТ
И НАЈИСПЛАТЛИВ МЕДИУМ ДО СЕГА
Ефективно директно рекламирање на компанијата, производите и услугите.

Општо е познато дека станарите кои користат лифт немаат "попаметна" работа отколку да чекаат лифтот да го достигне посакуваниот спрат и истите во просек 4 пати на ден се во непосредна близина на вашата реклама. Рекламирањето во лифтовите и зградите е добро прифатено од потрошувачите кои велат дека долго ги паметат пораките што ги гледале.

 
2230

РЕКЛАМНИ РАМКИ
ВО СКОПЈЕ

4800000

МИНИМУМ ИМПРЕСИИ
ЗА САМО 15 ДЕНА!

412

КОРИСНИЦИ
И ЗАДОВОЛНИ КЛИЕНТИ