ОФИЦИЈАЛЕН ЦЕНОВНИК ЗА


ЗАКУП НА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР НА ТАБЛО МЕДИАЦените се пресметуваат во денарска противвредност според курсот на денарот на денот на изготвување на фактурата

Цените се без ддв и истиот ќе се пресмета дополнително во фактурата

За закуп од 1 месец, поволностите и попустите ќе се изготват во договор со Агенцијата и Клиентот