ЗА НАС


НАЈЕФЕКТИВНИОТ
И НАЈИСПЛАТЛИВ МЕДИУМ ДО СЕГАЕфективно директно рекламирање на компанијата, производите и услугите.

Општо е познато дека станарите кои користат лифт немаат "попаметна" работа отколку да чекаат лифтот да го достигне посакуваниот спрат и истите во просек 4 пати на ден се во непосредна близина на вашата реклама. Рекламирањето во лифтовите и зградите е добро прифатено од потрошувачите кои велат дека долго ги паметат пораките што ги гледале.

Само со табло медиа вие успевате да ја пренесете вашата порака до потенцијалниот клиент пред конкуренцијата да има воопшто шанса да го стори истото! Табло медиа го штеди вашиот маркетинг буџет и ве става на прво место во видокругот на вашите клиенти!